Agenda  

 

tijdens de (zomer)vakanties 
Net als in voorgaande jaren zijn we in de studiegroep en met attitudinal healing
gewoon doorgegaan met 'Een cursus in wonderen'.
Eciw-studenten uit andere groepen die reces houden in de vakantieperiodes
kunnen dan met ons meedoen en wanneer hun groep weer hervat daar verder gaan.
 

Van tevoren aanmelden is gewenst.
wanneer er veel (max. 8 personen per groep)  gegadigden zijn kan er ook een tweede groep gestart worden.

Onder voorbehoud van wijzigingen (vorige keer niet geweest of nieuw?: kijk even in deze agenda of bel.)

 

  studiegroep cursus in wonderen .

De volgende is weer op woensdagochtend
in de even week dus:
4 en 18 maart enz.

(samenkomen 9:45) 10:00 start - 12:00 uur

Ben je de vorige keer of een tijd niet geweest, kom je voor het eerst?
Bel even om te horen of er geen wijzigingen zijn in het programma...
[ Zie ook 'inhoud' ]

  beginners-studiegroep .

Start bij aanmelding van de eerste deelnemer
,
dag en tijdstip in overleg te bepalen.
frequentie in overleg, minimaal om de veertien dagen.

 

  Attitudinal Healing-groep .

Op dit moment is de groep afgerond.
Nieuwe groep start binnenkort.

Meld je aan en we overleggen over een goede dag / tijd om aan de slag te gaan

(samenkomen 9:45) 10:00 start - 12:00 uur

Ben je de vorige keer niet geweest of kom je voor het eerst?
Bel even om te horen of er geen wijzigingen zijn in het programma...

 

  workshops  
start bij voldoende deelnemers; geef je op!


'Mijn lijden, mijn verlossing'

(vóór Pasen)

Handboek voor leraren
(in een studiegroep)

Werkboek deel II
(begin augustus 2020)

 

.  tijdens de vakanties  .
Net als in voorgaande jaren gaan beide groepen gewoon door.
Eciw-studenten uit andere groepen die (zomer)reces houden in de vakantieperiodes kunnen dan met ons meedoen en wanneer hun groep weer hervat daar verder gaan. 
Van tevoren aanmelden is gewenst.
wanneer er veel (max. 8 personen per groep)  gegadigden zijn kan er ook een tweede groep gestart worden.

 thuis  contact  |  sitemap

   cursus in wonderen  |  studiegroep  |  attitudinal healing  |  workshops

 

02 mrt 2020